UC-34 Cool and Cut Køle/Smøremiddel 5 Ltr. Dunk

UC-34 er et EP-køle/smøremiddel på basis af alternative aminer, fri for klor, svovl og nitrit. Produktet er velegnet til universel og krævende bearbejdning af aluminiumslegeringer, stål, støbegods og NE-metaller. Blanding af emulsion foregår gennem langsom tilsætning i vand under grundig omrøring eller ved hjælp af automatisk blandeventil. Koncentrationen bør kontrolleres jævnligt med refraktometer. Lækolie skal løbende fjernes fra overfladen.

  • Lav skumdannelse
  • God spuleeffekt
  • Høj stabilitet
  • Lav grad af hudirritation
  • Stor modtandskraft mod microorganismer
  • Lang emulsionsstandtid
  • Behagelig lugt
Hjælpemidler for galvanisering

Sælges stykvis.

BEMÆRK PRISEN ER EXCL. OLIEAFGIFT.

Kan også fås som:
20L Dunk (Varenr. 66603)
Kontakt os for evt. større mængder.

Varenummer: 66600

UC-34 er et borfrit vandemulgerende EP-køle/smøremiddel på basis af alternative aminer, fri for klor, svovl og nitrit. Produktet er velegnet til universel bearbejdningsprocesser af aluminiumslegeringer, stål, støbegods og NE-metaller. Produktet kan anvendes i kølemiddelfyldte maskiner og i centrale systemer. Blanding af emulsion foregår gennem langsom tilsætning i vand under grundig omrøring eller ved hjælp af automatisk blandeventil. Koncentrationen bør kontrolleres jævnligt med refraktometer. Lækolie skal løbende fjernes fra overfladen. På grund af sine gode skylleegnskaber i forbindelse med en fremragende skumdannelseskarakteristik kan UC-34 også anvendes til slibeopgaver. Bestemmelse af koncentration i emulsionen bør måles med håndrefraktometer. Den aflæste værdi skal ganges med nedenstående refraktometerfaktor for at få værdien i %. Blandingsforhold bør ligge på 6-8 %. Refraktometerfaktor: 1,0 OBS! Ved valg af køle-/smøremiddel er det nødvendigt at tage hensyn til en lang række parametre, hvoraf de vigtigste er materialetype, bearbejdning og det anvendte vand. Bearbejdningen af rustfrit stål, støbejern eller blød aluminium kræver vidt forskellige produkter, ligesom der er stor forskel på drejning, slibning, boring mv. Generelt gælder det dog, at bearbejdning af bløde materialer kræver produkter med stor smøreevne og højt olieindhold. Bearbejdning af hårde materialer, f.eks. rustfrit stål, kræver køle- /smøremidler med højtryksadditiver.
Anbefalet koncentrationer:
• Maskinel bearbejdning af stål, støbejern og aluminiumlegeringer fra: 6 %
• Maskinel bearbejdning af højstyrkestål: 8 %
• Slibning: 6 %