UniCan Universal Sorb 15 Ltr. Plastsæk

Hurtigt sugende granulat til effektiv absorbering af motor/maskinolier, kølesmøremiddel, kemikalier, vand m.v. Produktet støver og misfarver ikke omgivelserne, er 100 % biologisk nedbrydeligt samt brændbart, hvilket reducerer bortskaffelsesomkostninger. Universal Sorb imødekommer arbejdstilsynets henvisning omkring anvendelse af støvbegrænsende materialer.

  • Effektiv absorbering af motor/maskinolier, kølesmøre-middel m.v.
  • Støver og misfarver ikke
  • 100% biologisk nedbrydeligt
  • Reducere bortskaffelses omkostninger
  • En sæk (15 liter) absorberer ca. 37 liter væske
Sælges stykvis
Varenummer: 99220

Hurtigt sugende granulat til effektiv absorbering af motor/maskinolier, kølesmøremiddel, kemikalier, vand m.v. Produktet støver og misfarver ikke omgivelserne, er 100 % biologisk nedbrydeligt samt brændbart, hvilket reducerer bortskaffelsesomkostninger. Universal Sorb imødekommer arbejdstilsynets henvisning omkring anvendelse af støvbegrænsende materialer. Ved større udslip omkranses væsken med Universal Sorb for at standse forureningen og sikrer dermed omgivelserne først, herefter strøs over selve udslippet/væsken. En sæk på 15 ltr. absorberer, under normale forhold ca. 37 ltr. væske. Test på absorbering: En ½ ltr. Universal Sorb hældes op i skål og der taravejes. Herefter tilsættes 3 x 500 g. vand. Efter ½ time hældes det overskydende vand fra og der vejes igen. En ½ ltr. Universal Sorb vil normalt absorbere ca. 1180 g. vand eller kølesmøremiddel. Hvis samme test laves med andet absorberende materiale f.eks. kattegrus, vil en ½ ltr. kattegrus absorbere ca. 360 g. vand eller kølesmøremiddel. Vores erfaring er, at da begge produkter er naturprodukter vil resultatet variere lidt fra test til test. Hvis samme test udføres med olie eller andre mere høj viskøse væsker vil den opsugede væskemængde være mindre, da kapillareffekten vil være mindre. Man kan derfor sige jo tykkere væsken er, jo længere tid skal Universal Sorb ligge på overfladen for at blive mættet, og dermed opsuge væsken/spildet.